طلایی

طلايي

طلایی یک محصول وجود دارد.

  • 14,270,000 تومان
    تاریخ بروزرسانی : 1400-09-02

    سهولت بررسی وضعیت کار مشتری تعیین ابعاد کار و محاسبه‌ی مساحت تاریخچه‌ی پیگیری هر کار گزارشات سنواتی چاپ برچسب کار همزمانی ثبت چندین فاکتور طراحی چاپ فاکتور کاردکس کالای مشتری از سنوات قبل خوانایی و تنوع رنگ‌بندی فرم‌ها کار جدول پیگیری چاپ تصویر و ابعاد کار تعریف و ثبت مراحل انجام کار ثبت اطلاعات کامل در فاکتور فروش ثبت آمادگی و تحویل کار

    14,270,000 تومان