ماشینهای اداری

با توجه به تنوعِ اقلامِ كالا در خرده فروشان و عمده فروشانِ ماشين هاي اداري و لوازم جانبي ، شايد بتوان گفت مهم‌ترين شاخصه‌ها براي برنامه يا نرم افزار حسابداري و انبارداري و ثبت فاكتور فروش در ماشين هاي اداري و لوازم جانبي عبارتند از: تعريف جامع اشخاص و كالا و خدمات ، ثبت جامع فاكتور ، مديريت شماره سريال كالاي خريد يا فروخته شده براي اقلام سريالي ، انبارداري ، مديريت حساب اشخاص ، مديريت عملكرد روزانه كاربران ، چاپ باركد ، اتصال به سامانه مؤديان ، مديريت فروش اقساطي ، رديابي اقلام فروخته شده و تحويل نشده به مشتريان ، احذ گزارشات سنواتي ، شخصي سازي رفتار برنامه در تنظيمات ، طراحي چاپ و اتصال به فروشگاه اينترنتي؛ كه اين ويژگي‌ها همگي در نرم افزار حسابداري حسيب نت به خوبي ديده مي‌شود. نرم افزار حسابداري ماشين هاي اداري حسيب نت ، مخصوص تمامي فروشگاه هاي لوازم جانبي و ماشين هاي اداري ، توليدكننده‌ها و پخش لوازم اصلي و جانبي ماشين هاي اداري ، طراحي و آماده‌سازي شده است.

ماشینهای اداری 3 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها