راهنمای خرید نرم افزار حسابداری حسیب نت

1. لطفا برای سهولت کار نوع کسب و کار خود را انتخاب کنید:


2. به طور میانگین در طول روز چه تعداد فاکتور خرید و فروش و دریافت و پرداخت ثبت می‌کنید؟


3. آیا از مشتریان خود چک هم دریافت می‌کنید؟ (قابلیت دریافت چک)


4. چه تعداد سیستم قرار است به طور همزمان از برنامه استفاده کنند؟ (قابلیت شبکه)


5. سایر افزونه های مورد نیاز خود را مشخص کنید:

افزونه‌های پیشنهادیِ اختیاری مناسب برای کسب و کار شما
+ افزونه‌های بیشتر

6. آیا نیاز به نصب نرم افزار توسط کارشناسان حسیب دارید؟


7. آیا نیاز به آموزش کار با برنامه توسط کارشناسان حسیب دارید؟


لطفا ابتدا فرم را تکمیل کنید