نرم افزار حسابداری پیمانکاری و عمران طلایی حسیب نت

 • مصرف کالا از انبار برای پروژه
 • مصرف مستقیم کالا و خدمات
 • تریل مصرف کالا و خدمات در پروژه
 • لیست گردش و مانده حساب اشخاص به تفکیک هر پروژه
 • گزارشات سنواتی حسابها
 • گزارش فاکتور و اسناد حذف یا اصلاح شده
 • تفضیلی 2 شناور
 • همزمانی ثبت چندین فاکتور
 • طراحی چاپ فاکتور ، گزارش و سند حسابداری
 • کاردکس کالای مشتری از سنوات قبل
 • خوانایی و تنوع رنگ‌بندی فرم‌ها
 • گزارش فصلی خرید و فروش TTMS
 • ثبت مشخصات جامع اشخاص
 • تعیین محدوده گزارش اشخاص بر اساس مشخصات فردی
 • ثبت اطلاعات کامل در فاکتور فروش

Give a Name

23,720,000 تومان بدون مالیات.

23,720,000 تومان به ازای نسخه

100.000
دو

امکانات نرم افزار حسابداری حسیب عمران

نرم افزار حسابداری ساختمان سازی

مصرف کالا از انبار برای پروژه

کالاهایی که قبلا خریداری شده و در انبار قرار دارند را در هر پروژه مصرف کنید و آن را در حسیب ثبت نمایید! به این ترتیب موجودی کالا در انبار کاهش یافته و در تریل عملکرد کالا در مرکز هزینه اضافه می‌شود! بنابراین همواره موجودی کالای مصرف نشده در حسیب قابل تحصیل است و در هر زمان میتوان میزان مصرف هر کالا در هر پروژه را گزارش گرفت.

مصرف کالا از انبار

مصرف مستقیم کالا و خدمات

مصرف مستقیم کالا و خدمات

اجرت کارگران، نماکاران، جوشکاران و تمام حرفه‌های به کار رفته در پروژه را مستقیما در خود پروژه ثبت کنید! حتی کالاهایی که مستقیما از خرید در پروژه مصرف می‌شوند نیز در حواله مصرف مستقیم قابل ثبت است! درصورت برگشت بخشی از کالاهای دریافتی نیز می‌توانید در برگشت مصرف مستقیم آن‌ها را از پروژه خارج نموده و به فروشنده عودت نمایید!

مصرف مستقیم کالا و خدمات

تریل مصرف کالا و خدمات در پروژه

در هر زمان صورت وضعیت نهایی پروژه را ببینید! جمع نهایی برای مصرف هر کالا و هر خدمات در یک ردیف از تریل مصرف کالا و خدمات حضور دارد! با دابل کلیک برروی هر ردیف می‌توانید به کاردکس مصرف کالا و خدمات منتخب دست یابید! یک گام پیشتر بروید! حواله‌ی مربوط به هریک از ردیف‌های کاردکس را در همان کاردکس کالا ببینید و حتی آن را ویرایش کنید!

تریل مصرف کالا و خدمات در پروژه

گردش و مانده حساب اشخاص

لیست گردش و مانده حساب اشخاص به تفکیک هر پروژه

در هر لحظه از زمان مانده‌ی حساب و گردش حساب هر شخص را با هر پروژه به دست آورید! تراز تفصیلی 2 به شکل‌های 4، 6، 8 و 12 ستونی می‌تواند به سرعت تمام طرف حساب‌های یک پروژه را لیست نماید! حتی می‌توانید از این گزارش وارد دفتر هر حساب نمایش یافته در لیست شوید.

گردش و مانده حساب اشخاص

نرم افزار حسابداری ساختمان سازی

گردش حساب هر پروژه از سنوات قبل تا امروز

حساب هر پروژه را از سنوات قبل تا به امروز در همین سال مالی از حسیب بخواهید! بی‌نیاز از تغییر سال مالی در سال مالی جاری می‌توانید گزارش گردش حساب هر پروژه را از سنوات قبل تا به امروز به دست آورید!

گردش حساب هر پروژه از سنوات قبل تا امروز

فروش مستقیم کالا از پروژه به اشخاص

فروش مستقیم کالا از پروژه به اشخاص

بدون آن که حواله‌ی تولید صادر کنید، بلافاصله از پروژه به اشخاص ، فروش ثبت نمایید! این روش بهترین حالت برای محاسبه‌ی سود هر پروژه در پایان کار فروش تمام واحدهای پروژه است!

فروش مستقیم کالا از پروژه به اشخاص

پوشش کامل عملیات مرکز هزینه و تولید

با هشت عملِ مصرف و فروش و برگشت آن‌ها، کلیه اتفاقات هر پروژه را ثبت کنید! مصرف کالا از انبار و برگشت کالا از پروژه به انبار! تولید کالا از مرکز هزینه و تولید به انبار و برگشت تولید به مرکز هزینه و تولید! مصرف مستقیم کالا و خدمات در پروژه! برگشت مصرف مستقیم کالا و خدمات از پروژه به اشخاص! فروش مستقیم کالا از پروژه به اشخاص! برگشت فروش مستقیم کالا از اشخاص به مرکز هزینه و تولید!

مرکز هزینه و تولید

همزمانی ثبت چندین فاکتور

شما می‌توانید در آن واحد چندین فاکتور نیمه کاره را باز نگه دارید و به راحتی هر یک از آنها را ویرایش کنید. حتی می‌توانید به گزارش انبار بروید و یا گردش حساب یک فروشنده را بررسی کنید!! و یا حتی چندین گزارش را باز نگهداشته و بین آنها حرکت نمایید !!

ثبت چند فاکتور همزمان

گزارش سنواتی

برای اخذ گزارشات هر حسابی از سنوات قبل تا به امروز نیاز به تغییر سال مالی نیست! در همین سال مالی تاریخ مبدأ گزارش را تعیین کنید (حتی مربوط به سال‌های قبل) و مشروح گردش حساب را از آن تاریخ تا به امروز ملاحظه فرمایید! حتی می‌توانید فاکتور، رسید، قبض، حواله و اسناد هر حساب را چه در سال مالی جاری و چه در سال‌های مالی قبل در همین گزارش ببینید.

گزارش سنواتی در نرم افزار حسابداری

طراحی چاپ فاکتور

طراحی چاپ فاکتور و گزارش

به راحتی هر جزء فاکتور ، گزارش ، سند و رسیدهای چک را برای چاپ طراحی کنید! طیف وسیعی از اجزای تشکیل دهنده‌ی یک فاکتور اینک به اختیار شما بر روی فاکتور چاپ می‌شود! تعیین اندازه‌ی نوشتار، نوع نوشتار، محل قرار گیری و متن عناوین؛ همچنین چاپ یا عدم چاپ آنها، عکس کالا، بارکد کالا، ابعاد کالا، محل قرارگیری کالا در انبار تنها بخشی از امکان طراحی چاپ فاکتور است که شما می‌توانید آنها را مشخص نمایید!

طراحی چاپ فاکتور

ثبت مشخصات جامع کالا و خدمات

تمامی اطلاعات مربوط به مشخصات کالا را در نرم افزار حسابداری حسیب نت ثبت کنید. علاوه‌ بر نام کالا و قیمت‌های فروش اطلاعاتی اعم از بارکد، فروشنده، واحدهای دوم و سوم، ابعاد، بازارریاب، محل قرارگیری کالا در انبار، تامین کنندگان کالا، ثبت هدیه، روال تولید و توضیحات بیشتر برای کالا و خدمات در حسیب قابل ثبت شدن هستند.

مشخصات جامع کالا

ثبت اطلاعات کامل در فاکتور

هر آنچه در انجام معامله دخالت دارد را در فاکتور فروش ثبت نمایید! درج اقلام کالا در فاکتور با تعیین درصد افزایش یا تخفیف قیمت، شماره سریال، مقدار کالا در دو واحد شمارشی، مالیات ارزش افزوده، کرایه، مبالغ دریافتی از مشتری، چک‌های دریافتی از مشتری، انبار و مشتری را با ابزارهای مناسب انتخاب و در فاکتور ثبت نمایید! همینطور هدیه‌های تشویقی به مشتریان نیز در فاکتور قابل ثبت است! البته امکان ثبت موارد بازاریاب، راننده و خودرو نیز قابل افزایش است!

فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری

کاردکس کالای مشتری از سنوات قبل

مطمئن تجارت کنید! در هنگام خرید و فروش به راحتی می‌توانید سابقه‌ی خرید و فروش کالای منتخب را با مشتری منتخب ببینید؛ حتی سابقه از سنوات قبل تا به امروز قابل نمایش است. یا سابقه‌ی خرید و فروش کالای منتخب را با همه‌ی مشتریان ببینید و یا سابقه‌ی خرید کالا را بررسی کنید. چند قدم پیش‌تر بروید! در زمان دیدن کاردکس کالا می‌توانید به راحتی فاکتور هر ردیف در کاردکس را ببینید و در صورت داشتن جواز آن را ویرایش نمایید.

کاردکس کالای مشتری

نمونه فرم در نرم افزار حسابداری

خوانایی و تنوع رنگ‌بندی فرم‌ها

تفاوت رنگ‌بندی فرم‌ها، اشتباهات ثبتی کاربران را کاهش داده و با خلق محیطی متنوع کاربر را شاداب نگه می‌دارد؛ همچنین وضوح نمایش اطلاعات و استفاده از قلم‌های مناسب، از چشمان کاربر حمایت می‌کند.

نمونه فرم در نرم افزار حسابداری

تعیین محدوده گزارش اشخاص بر اساس مشخصات فردی

گزارش مشتریان و فروشندگان را براساس هر یک از اطلاعات شخصی محدود نمایید! اگر از مشتری فقط شماره تلفنی را می‌دانید، یا وجهی به حساب شما واریز شده و از او شماره کارت را می‌دانید، یا بخشی از آدرس او را می‌دانید؛ با داشتن کوچک‌ترین اطلاع از مشتری می‌توانید او را در لیست مشتریان پیدا نمایید!

تعیین محدوده گزارش اشخاص

ثبت مشخصات جامع اشخاص

هر آنچه از مشتریان و فروشندگان می‌دانید در حسیب ثبت نمایید! اعم از نام، شماره تلفن‌ها، شماره حساب‌های بانکی و شماره کارت‌ها، معرف، استان و شهر، منطقه و مسیر، عکس و امضا و چندین اطلاع دیگر که در آینده نیز می‌توانید گزارشات را بر اساس هر یک از این مشخصات محدود سازید!

مشخصات جامع اشخاص

گزارش فصلی خرید و فروش TTMS

با پایان هر فصل به آسودگی گزارش خرید و فروش و مالیات ارزش افزوده‌ی آن فصل را تهیه کنید و به سایت اداره‌ی دارایی و مالیات تحویل دهید!

گزارش TTMS

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره حسیب عمران، به صفحه نرم افزار حسابداری حسیب عمران در سایت حسیب مراجعه کنید.