نرم افزار حسابداری چاپخانه برنزی حسیب نت

  • تعیین ابعاد کار و محاسبه‌ی مساحت
  • گزارشات سنواتی
  • همزمانی ثبت چندین فاکتور
  • طراحی چاپ فاکتور
  • کاردکس کالای مشتری از سنوات قبل
  • خوانایی و تنوع رنگ‌بندی فرم‌ها
  • چاپ تصویر و ابعاد کار
  • ثبت اطلاعات کامل در فاکتور فروش

Give a Name

59,800,000 تومان بدون مالیات.

59,800,000 تومان به ازای نسخه

20.000

امکانات نرم افزار حسابداری حسیب چاپ

نرم افزار حسابداری چاپ

چاپ تصویر و ابعاد کار

امکان چاپ تصویر هر کار در فاکتور مشتری در نرم افزار حسابداری حسیب چاپ! با توجه به امکان طراحی فاکتور می‌توانید در هر ردیف فاکتور جایی به تصویر کار تخصیص دهید! حتی در چاپ بنر و فلکسی امکان چاپ ابعاد، کل مساحت و توضیح کار نیز وجود دارد!

چاپ تصویر کار و ابعاد

جستجوی مشروح کالای فروش

به‌راحتی پاسخ‌گوی روند کار مشتریان باشید! درصورت ثبت مراحل پیگیری و آمادگی کار، با مراجعه به فاکتور مشتری وضعیت فعلی هر کار در فاکتور را ملاحظه نمایید! حتی تاریخچه‌ی مراحل پیگیری و آمادگی و تحویل هر کار را در همان فاکتور ببینید!

تصویر و مسیر هر کار

تعیین ابعاد کار و محاسبه‌ی مساحت

طول و عرض کارهای دو بعدی را برحسب سانتی‌متر و یا متر تحویل دهید! محاسبه‌ی مساحت برعهده‌ حسیب است! قیمت واحد مساحت کار و تعداد رول‌های کار و توضیح و تصویر و مسیر ذخیره‌سازی را هم حسیب می‌تواند نگهداری کند!

تعیین ابعاد و محاسبه مساحت

طراحی چاپ انواع گزارش

امکان طراحی چاپ انواع گزارش شامل درج متراژ کلی کار برحسب مترمربع، درج طول عرض کار برحسب سانتی‌متر، درج توضیحات کالا/خدمات و تنظیم چاپ جمع کل فاکتور در ستون گردش حساب

طراحی چاپ گزارش

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره حسابداری حسیب چاپ، به صفحه نرم افزار حسابداری حسیب چاپ در سایت حسیب مراجعه کنید.