نرم افزار حسابداری چاپخانه نقره ای حسیب نت

 • سهولت بررسی وضعیت کار مشتری
 • تعیین ابعاد کار و محاسبه‌ی مساحت
 • گزارشات سنواتی
 • چاپ برچسب کار
 • همزمانی ثبت چندین فاکتور و نمایش گزارش
 • طراحی چاپ فاکتور
 • کاردکس کالای مشتری از سنوات قبل
 • خوانایی و تنوع رنگ‌بندی فرم‌ها
 • کار جدول پیگیری
 • چاپ تصویر و ابعاد کار
 • ثبت اطلاعات کامل در فاکتور فروش
 • ثبت آمادگی و تحویل کار

Give a Name

40.000

امکانات نرم افزار حسابداری حسیب چاپ

چاپ تصویر و ابعاد کار

امکان چاپ تصویر هر کار در فاکتور مشتری در نرم افزار حسابداری حسیب چاپ! با توجه به امکان طراحی فاکتور می‌توانید در هر ردیف فاکتور جایی به تصویر کار تخصیص دهید! حتی در چاپ بنر و فلکسی امکان چاپ ابعاد، کل مساحت و توضیح کار نیز وجود دارد!

چاپ تصویر کار و ابعاد

جدول پیگیری

کار جدول پیگیری

کارهای در جریان را به‌راحتی مدیریت کنید! هر مرحله‌ی انجام کار را می‌توانید در حسیب ثبت کنید و به این ترتیب مدیران پیگیری کار، از روند انجام کارهای باز همیشه گزارشات به روزی خواهند داشت! همچنین در صورت صلاح‌دید می‌توانید مشتریان خود را با ارسال پیامک از روند انجام کار باخبر سازید! این جدول می‌تواند برای ثبت آمادگی کار نیز به‌کار رود، کاربر به‌راحتی با یک تبلت در انبار حرکت کرده و از روی تصویر کار، آمادگی آنها را در حسیب ثبت می‌کند؛ در این زمان نیز امکان ارسال اتومات پیامک به مشتری جهت اطلاع‌رسانی آمادگی کارش وجود دارد!

جدول پیگیری

نرم افزار حسابداری چاپ

ثبت آمادگی و تحویل کار

آماده شدن کار را ثبت کنید! به‌محض آماده شدن کار، این موضوع مهم را در حسیب ثبت نمایید! این کار زمان پاسخ‌گویی شما به مشتری را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد! همچنین حسیب می‌تواند موضوع آمادگی کار را با پیامک به مشتری اطلاع دهد! حتی درصورتی‌که آمادگی کار به مشتری اعلام شده باشد و مشتری در تحویل گرفتن کوتاهی نموده باشد، حسیب می‌تواند هر چند روز، بنا به مصلحت شما مجددا با ارسال پیامک آمادگی کار را به او یادآوری نماید.

ثبت آمادگی و تحویل کار

وضعیت کار مشتری

سهولت بررسی وضعیت کار مشتری

به‌راحتی پاسخ‌گوی روند کار مشتریان باشید! درصورت ثبت آمادگی و تحویل کار، با مراجعه به فاکتور مشتری وضعیت فعلی هر کار در فاکتور را ملاحظه نمایید!

وضعیت کار مشتری

جستجوی مشروح کالای فروش

به‌راحتی پاسخ‌گوی روند کار مشتریان باشید! درصورت ثبت مراحل پیگیری و آمادگی کار، با مراجعه به فاکتور مشتری وضعیت فعلی هر کار در فاکتور را ملاحظه نمایید! حتی تاریخچه‌ی مراحل پیگیری و آمادگی و تحویل هر کار را در همان فاکتور ببینید!

تصویر و مسیر هر کار

تعیین ابعاد کار و محاسبه‌ی مساحت

طول و عرض کارهای دو بعدی را برحسب سانتی‌متر و یا متر تحویل دهید! محاسبه‌ی مساحت برعهده‌ حسیب است! قیمت واحد مساحت کار و تعداد رول‌های کار و توضیح و تصویر و مسیر ذخیره‌سازی را هم حسیب می‌تواند نگهداری کند!

تعیین ابعاد و محاسبه مساحت

کنترل ارسال پیامک‌های اتومات

در هر لحظه می‌توانید صف پیامک‌های آماده‌ی ارسال را ببینید و بر ارسال آنها نظارت داشته باشید! حسیب با سرعت 90 پیامک در ثانیه؛ پیامک‌های تولید شده در عملیات را اتومات ارسال می‌کند!

کنترل ارسال پیامک‌های اتومات

چاپ برچسب کار

چاپ برچسب کار

امکان چاپ برچسب کار در چاپخانه در نرم افزار حسابداری حسیب نت چاپ

چاپ برچسب کار

طراحی چاپ انواع گزارش

امکان طراحی چاپ انواع گزارش شامل درج متراژ کلی کار برحسب مترمربع، درج طول عرض کار برحسب سانتی‌متر، درج توضیحات کالا/خدمات و تنظیم چاپ جمع کل فاکتور در ستون گردش حساب

طراحی چاپ گزارش

برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره حسابداری حسیب چاپ، به صفحه نرم افزار حسابداری حسیب چاپ در سایت حسیب مراجعه کنید.