سوپر مارکت و هایپر مارکت

با توجه به تنوعِ اقلامِ كالا در خرده فروشان و عمده فروشانِ مواد غذايي ، شايد بتوان گفت مهمترين شاخص ها براي بهترين برنامه يا نرم افزار حسابداري و انبارداري و فروشگاهي و ثبت فاكتور فروش ، ويژه و مخصوص مديريت سوپر ماركت و هايپر ماركت و پخش مواد غذايي عبارت است از: تعريف جامع كالا ، ثبت جامع فاكتور و رعايت اصول تند فروشي و اتصال به فروشگاه اينترنتي

سوپر مارکت و هایپر مارکت 3 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها